Konzumiranje sodobnosti / Gospodata od sovremena / Consuming Contemporary  (Ana Aleksovska, Severna Makedonija, 2019)

»Ta dokumentarec nam je dal vpogled v kulturno življenje v Skopju, hkrati pa nam je nastavil ogledalo. Je kultura res dostopna vsem ali je le za tiste, ki si jo lahko privoščijo? Film, ki nam pokaže, da kultura ne hrani le našega duha, pač pa v primeru nekaterih tudi telo. Grand Prix FEKKa 2020 prejme Konzumiranje sodobnosti Ane Aleksovske.«

FeKK SLO

Posebna omemba – Nihče ni rekel, da te moram imeti rad / Nobody Told Me I Have to Love You (Matjaž Jamnik, Slovenija, 2019)

»Režiser nam je uspel prikazati dobro razdelan svet in povedati vse prek majhnih interakcij med liki, pri tem pa se je dotaknil tabu teme tega, da nisi zmožen ljubiti svoje družine. Posebno omembo prejme  Nihče ni rekel, da te moram imeti rad Matjaža Jamnika.«


Moje vesolje / Moj svemir / My Universe (Yuliya Molina, Hrvaška, 2020)

»Zelo neposredna, a v isti sapi subtilna zgodba o mami in hčeri, ki jo tke resnična ljubezen, a hkrati tudi razlike in predsodki. Režiserka za kamero ne posega v dogajanje, a tudi ne skriva svoje prisotnosti, s čimer ustvari dinamičen, čustven, a tudi družbeno zaveden in pomemben film. Nagrado FEKK SLO 2020 prejme Moje vesolje Julije Moline.«

FeKK YU

Posebna omemba – Cockpera (Kata Gugić, Hrvaška, 2020)

»Za briljantno animirano in operno reinterpretacijo Ezopove basni, ki nas spomni, da usoda pogosto kaznuje arogantne, posebno omembo za najboljšo animacijo prejme Cockpera Kate Gugić.«

TESTFILM #1 (Telcosystems, Hrvaška, 2020)

»Skrbi glede prihodnosti filma (v našem primeru eksperimentalnega) niso maloštevilne niti niso stvar sodobnosti, vendar pa so redko izražene prek forme in medija, ki ga obravnavajo. Testfilm #1 razsvetli občinstvo tako, da se analitično spopade s snovjo (z eksperimentalnim filmom) in z oviro v njegovem golem obstoju, tj. z digitalnim medijem v njegovi sodobni inkarnaciji in tesnem odnosu s trgom, na katerem so svobodni le tisti, ki ga nadzorujejo. Nagrado FEKK Yu 2020 prejme TESTFILM #1 skupine Telcosystems

 

Nagrada kritiške žirije

FeKK SLO

O čustvih in drugem zakonu termodinamike / On Emotions and the Second Law of Thermodynamics (Nika Tomažič, Slovenija, 2019)

»Film s tehniko, ki v običajnih podobah krajin ustvarja vizualni šum, razdira ustaljeno dojemanje filmskega posnetka in hkrati že vzpostavlja nove iluzije. Z zvokom, ki v odnosu do slike gradi občutno napetost, vzbuja intenzivno telesno izkušnjo, s tem pa podira idejo o hladnosti tehnologije in dopušča prostor za heterogeno razumevanje.«

FeKK YU

In pride večer / A sad se spušta veče / Then Comes the Evening (Maja Novaković, Srbija, 2019)

»S pozornimi detajli opravil in gest, ki jim redko posvečamo pozornost, ustvari film izrazito haptično in zemeljsko podobo vsakdana. Ti detajli gestam časovno in prostorsko specifičnost obenem odvzemajo in jo priznavajo. Kar je po eni strani etnološki zapis nekega kraja in časa, je hkrati  intimen doživljaj, ki v vsakem trenutku stremi k univerzalnosti.«

Novica